Contactgegevens

Welkom op de website van de Stichting Vrienden van de Otter (SVO). De SVO zet zich in voor de verbetering van het leefmilieu van de otter en de bescherming van otters en andere bedreigde zoetwaterbewoners over de gehele wereld. De SVO werkt hiervoor nauw samen met de Stichting Otterstation Nederland (SON), die zich al sinds 1985 bezig houdt met de uitvoering van allerhande werkzaamheden ter bescherming van de otter en zijn habitat. De SVO zorgt er vooral voor dat al deze werkzaamheden bekostigd kunnen worden. De SVO werft hiervoor fondsen bij bedrijven en particulieren. Het werk beperkt zich echter niet tot de otter. Ook wordt veel aandacht besteed aan het behoud en herstel van het zoetwatermilieu in het algemeen en andere planten en dieren die daarin voorkomen. Vaak wordt er samengewerkt met andere soortbeschermende organisaties om het doel te kunnen bereiken. Die samenwerking beperkt zich niet tot Nederland. In geheel Europa en ook andere werelddelen wordt gewerkt aan onze doelstelling. Bent u nog geen donateur en spreekt onze boodschap u aan? Meldt u dan aan als vriend van de otter!

 

Adres Stichting vrienden van de Otter

Spanjaardslaan 136
8917AX Leeuwarden
Nederland
http://www.vriendenvandeotter.nl

Telefoon 058 299 00 02
Contactpersoon Addy de Jongh
E-mail w.stroomberg@otter.to

Kamer van Koophandel: ...

BTW-nummer
BTW-nummer: ...

Bankgegevens
Naam bank: ...
Rekeningnummer: ...
Filiaalcode bank: ...
SWIFT: ...
IBAN: ...
Rekeninghouder: ...